Seko mums

Image Alt

Biedri

Dace Treimane-Freimane
Valdes locekle, biedrības vadītāja

Man šķiet svarīgi celt saulītē visu labo, kas ir mūsu apkaimē, un saglabāt to, kas tikai mums raksturīgs un īpašs. Ticu, ka sadarbībā ir spēks, un katram no mums ir kāds talants, ar ko varam (pie)dalīties. Liekam to kopā un palīdzam skaistajam parādīties! 

Ieva Einause
Valdes locekle
Jūrciemi ir manas otrās mājas. Esmu piederīga šai vietai un vēlos to uzlabot, attīstīt sadarbojoties ar citiem iedzīvotājiem, pašvaldību un citām institucijām. Vienmēr esmu iesistījusies dažādās aktivitātēs, jo esmu darītāja.
Es labāk daru, nevis nožēloju, ka neizdarīju.
Ieva Janelsiņa-Briede
Valdes locekle
Šī ir mana dzimtā vieta jau vairākās paaudzēs, un es ļoti lepojos un priecājos par to, ar ko daba mūs apveltījusi. Vēlos arī ar saviem darbiem līdzdarboties ciema attīstībā, radot vidi ap mums skaistāku, sakoptāku un interesantāku visām paaudzēm. Veidot ciemu, ar ko lepoties, kur interesanti, patīkami pavadīt laiku. Izdarīsim šodien kaut ko labākai rītdienai!
Ilze Meiere
Grāmatvede
Esmu dzimusi un visu bērnību pavadījusi Lapmežciemā, un šobrīd sapņoju tur atgriezties uz pastāvīgu dzīvi.
Biedrībā darbojos, jo ir forši būt kopā ar aktīvajiem Jūrciemu iedzīvotājiem, ir gandarījums par iespēju sniegt kaut nelielu ieguldījumu šajā lieliskajā darbā. Motivācija ir pats process - biedru sapulces, jaunu ideju realizēšana.
Vineta Vējone
Skatos uz dzīvi pozitīvi, mīlu cilvēkus un ļoti lepojos, ka esmu daļiņa no Jūrciemu iedzīvotāju biedrības.Man vienmēr svarīgs ir mērķis, kam strādāju. Ja, darbojoties biedrībā, varu sniegt ieguldījumu savas dzimtās vietas attīstībā, sakopšanā un iedzīvotāju kopienas veidošanā, tad tas ir gandarījums, kas rada īpašu piederību!Jēgpilns darbs un nepārtraukta investīcija sevis izglītošanā iet soli solī ar manu dzīves moto: “Akmens, kas rit, nesūno!”, tāpēc prieks, ka iegūtās zināšanas un prasmes projektu vadībā, publisko iepirkumu organizēšanā, kā arī daudzu gadu pieredze valsts pārvaldē noder, realizējot biedrības projektus un sapņus.
Agnija Rudzīte
Esmu vietējā iedzīvotāja kurai ir svarīga savas dzimtās vietas attīstība un iedzīvotāju labklājība. Jūrciemi ir mana ideālā vieta uz šīs planētas Zeme.
Iveta Meiere
Esmu māksliniece - darbojos keramikā, gleznoju, radu apgleznotas zīda šalles un kaklasaites, veidoju suvenīrus. Nododu savas zināšanas arī tālāk - vadu Keramikas pulciņu Lapmežciema skolā. Māksla caurvij manu dzīvi, bet vienmēr esmu aktīvi iesaistījusies arī dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, organizācijās, vadījusi projektus, un šobrīd dodu savu pienesumu Jūrciemu iedzīvotāju biedrībai.
Anita Ozoliņa
Jūrciemu iedzīvotāju biedrībā ir iespēja līdzdarboties dažādos projektos, un es vēlos ar savām zināšanām būt noderīga skaistākas apkārtnes veidošanā.Pēc izglītības esmu būvinženiere, bet šobrīd ikdienā savu laiku veltu tam, la izglītotu sabiedrību, kā savlaicīgi noteikt uztura ietekmi uz cilvēka organismu un kā parūpēties par savu veselību ilgtermiņā.
Kitija Strupe

Man vienmēr patikušas aktivitātes un izaicinājumi. Pārstāvot vecākā gadu gājuma iedzīvotāju intereses, ir prieks Jūrciemu biedrībā līdzdarboties ar uzņēmīgiem, zinošiem un varošiem biedriem. Redzu, ka ieceres piepildās, un arī es vēlos dalīties savās prasmēs un pieredzē.