Seko mums

Image Alt

Projekti

Projekts “Biedrības Labklājībai kapacitātes stiprināšana”

Laikā no 2022. gada jūnija līdz 2023. gada maijam Biedrība īstenoja Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētu Kapacitātes projektu Nr. AIF/2022/KAPAC2/19. Šī tīmekļa vietne arī tapusi, pateicoties Kapacitātes projekta finansējumam.

Projekta mērķis – stiprināt biedrību kā organizāciju, lai “Labklājībai” spētu veiksmīgāk realizēt savus mērķus.

IEGUVUMS: 1) izveidota Stratēģija nākamajiem 3 gadiem; 2) izveidota mājas lapa, kas kalpo ne tikai biedrības, bet arī apkaimes (Jūrciemu) vajadzībām, tūrisma mērķiem; 3) izveidoti sociālo tīklu konti biedrības un apkaimes vajadzībām (Facebook un Instagram); 4) apgūtas zināšanas biedrību saimnieciskajā darbībā, lai nodrošinātu biedrībai neatkarīgas finanses, izveidotu biedrības saimnieciskās darbības modeli; 5) uzlabots biedrības pārvaldības metodes un efektivitāte.

Vairāk ar projekta gaitā īstenoto varat uzzināt šeit.

Projekts “Ceļā uz viedumu piekrastēs” – zīmola “Jūrciemi” izveide

“Ceļā uz viedumu piekrastēs” (CVP) ir “Partnerība laukiem un jūrai” vadīts starptautisks sadarbības projekts (nr. 29-00-F043.0443-000001), ko Lapmežciema apkaimē īstenoja biedrības “Labklājībai” biedri.

Projekta galvenais mērķis – iesaistot iedzīvotājus, noskaidrot apkaimes resursus un veicināt iedzīvotāju līdzdalību apkaimes iespēju īstenošanā. Projekta laikā Lapmežciema apkaimē tika organizēti vairāki pasākumi: 1. SVID analīze (iedzīvotāji vērtēja un analizēja apkaimes stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus apkaimes attīstībai). 2. SVID rezultātu izvērtējums (iedzīvotāji noteica prioritāri attīstāmās sfēras). 3. Ideju darbnīca (darbs grupās, izstrādājot trīs ideju realizācijas plānus). Projekta realizācija pabeigta 2022. gada septembrī.

IEGUVUMS: Projekta pasākumu rezultātā tika izraudzīta viena ideja – vienotas apkaimes identitātes jeb zīmola izveide, – ko iedzīvotāji apņēmās īstenot viedo ciemu projekta laikā. Apkaimei ir izstrādāts zīmols ”Jūrciemi” un stila grāmata. Biedrība šo zīmolu pārņēmusi savā gādībā, rūpējoties par tā iedzīvināšanu un attīstību, tādējādi veicinot attīstībai labvēlīgu vidi Lapmežciema apkaimē.

Projekts “Klausāmtakas – audio gida izveide Lapmežciema pagastā”

Lauku atbalsta dienesta finansēts projekts Nr.22-08-AL01-A019.2202-000006. Projekta realizācijas laiks – 2022. gada augusts līdz 2023. gada marts. Projekta ietvaros apkopoti informatīvi un vizuāli materiāli par 30 apkaimes objektiem un apskates vietām. Balstoties uz tiem, sagatavoti teksti un ieskaņoti audio faili latviešu un angļu valodā. Rezultātā izveidots audio gids, kas izved cauri trim piekrastes ciemiem un kas kalpo kā izglītojošs izklaides elements gan vietējiem iedzīvotājiem, gan apkaimes viesiem.

IEGUVUMS: Līdz ar audio gida izveidi Lapmežciema pagastā dažādots aktivitāšu piedāvājums, kas pieejams ikvienam interesentam jebkurā gada laikā. Būtiski ieguvumi: 1) pakalpojums pieejams ikvienam viņa mobilajā telefonā bez papildus samaksas; 2) audio gids kalpo arī kā nesezonas aktivitāte; 3) tas pieejams cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, jo pakalpojums ietver informāciju kā audiālā, tā vizuālā/lasāmā formā; 4) radīts piedāvājums angļu valodā, kas kalpo ārvalstu tūristu piesaistei.

Projekts “Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku!” (“Darām paši”)

Gatavojoties novadnieka I. Ziedoņa 90. jubilejai, biedrība piesaistīja Tukuma novada projektu konkursa “Darām paši” līdzekļus un iegādājās vairāk kā 2000 tulpju sīpolu. 2022. gada 15. oktobrī notika tulpju sīpolu stādīšanas pasākums ar devīzi “Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku!”. Biedrība kopā ar vietējiem iedzīvotājiem sastādīja tulpju sīpolus Lapmežciema parka dobēs, veidojot stādījumus Krāsaino pasaku krāsās (baltā, dzeltenā, sarkanā, oranžā, lillā).

IEGUVUMS: Ar kopīgu darbošanos veicināta vietējo iedzīvotāju sadarbība savas vides uzlabošanā un kopīga mērķa vārdā. Tulpju iestādīšana ir pirmā daļa no I. Ziedoņa jubilejas pasākumiem, kas ieplānoti 2023. gada 4. maijā. Ja īstenosies iecerētais, tad tulpes parkā ziedēs kā 2023. gada pavasarī uz dzejnieka dzimšanas dienu, tā arī nākamajos gados.

Floristikas kompozīciju izstāde “Rotājam sedumu”

Pasākums, kas pirmo reizi notika 2021. gada jūnijā, kļūst par pirms-Jāņu tradīciju Ragaciema sedumā. Daļēju pasākuma finansējumu parasti nodrošina Tukuma novada dome, jo biedrība ar šo pasākumu piedalās Nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursā.

Pasākuma ietvaros profesionālu floristu un viņu audzēkņu veidotas kompozīcijas tiek izstādītas uz seno zvejnieku tīklu būdu un citu seduma objektu fona. Vietējie iedzīvotāji ir aicināti piedalīties arī ar savu līdzdalību – pasākuma ietvaros ir iespēja apgūt dekorēšanas prasmes, kā arī attīstīt brīvprātīgā darba pieredzi.

IEGUVUMS: “Rotājam sedumu” ir vizuāli skaists pasākums, kas vienmēr saņem apmeklētāju atzinību un piesaista uzmanību šai kultūrvēsturiskajai vietai – Ragaciema sedumam. Daloties sociālajos tīklos ar pasākuma fotogrāfijām, apmeklētāji ļoti pozitīvā veidā popularizē Lapmežciema pagastu.

Foto plenērs un izstāde “Zvejnieku ciemu senais stāsts”

2021. gada 17. – 19. septembrī tika organizēts plenērs, kurā piedalījās 20 fotogrāfi no dažādiem Latvijas foto klubiem. Fotogrāfi iemūžināja apkaimes ciemiem raksturīgās vietas un detaļas, kas pamazām izzūd un pēc gadiem vairs nebūs sastopamas. 22 bildes tika izvēlētas izstādei, to lielformāta izdrukas tika izstādītas Lapmežciema parkā.

IEGUVUMS: Radīts bagātīgs foto materiāls, kas dāvināts Lapmežciema muzejam, krājuma papildināšanai un informatīvo, mārketinga materiālu veidošanai. Tāpat pasākuma ietvaros iegādāti seši metāla stendi, kas turpina kalpot citu brīvdabas izstāžu rīkošanai. Ar šo pasākumu Biedrība veicināja sadarbību pašvaldības-uzņēmēju-iedzīvotāju starpā.