Seko mums

Image Alt

Ziedotājiem

Paldies, ka apsver iespēju mūs atbalstīt!

Jūrciemu biedrības mērķis ir sekmēt iedzīvotajiem draudzīgas un attīstošas vides veidošanu Lapmežciema apkaimē. Vairumam biedrības aktivitāšu cenšamies piesaistīt dažādu projektu konkursu līdzekļus un darīsim to arī turpmāk. Taču nereti projektiem ir nepieciešams arī pašu līdzfinansējums, turklāt – ir aktivitātes, kurām projekta līdzekļu piesaiste ir ļoti sarežģīta.

Ja Tevi uzrunā veids, kādā Biedrība sniedz ieguldījumu Lapmežciema apkaimes attīstībā, Tev ir iespēja atbalstīt mūsu aktivitātes ziedojot. Biedrības darbu vari atbalstīt gan veicot vienreizēju ziedojumu, gan – pieslēdzot regulāru ziedojuma iespēju.

Biedrība apņemas izlietot ziedojumus tikai un vienīgi tiem paredzētajiem mērķiem – Jūrciemu iedzīvotāju un apkaimes labā. Katra gada pirmajā ceturksnī sniegsim detalizētu atskaiti par ziedojumu izlietojumu iepriekšējā gada laikā.

Biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ja esi juridiska persona, atceries – par ziedojumu mums Tev ir iespēja saņemt nodokļu atlaidi.

Mūsu rekvizīti:

Biedrība “Labklājībai”
Reģ.nr. 40008110811
Luminor Bank AS
LV86RIKO0002930325974