Seko mums

Image Alt

Par biedrību

jurciemi.lv lapu ir izveidojusi un uztur Jūrciemu iedzīvotāju biedrība “Labklājībai”. Iepazīsimies!

Biogrāfija

Biedrība Lapmežciemā izveidota jau 2007. gadā, taču šo gadu laikā tā piedzīvojusi dažādus posmus.

Sākotnēji biedrība tika dibināta kā jauno māmiņu organizācija un tās nosaukums bija “Māmiņas bērnu labklājībai”. Biedrību vadīja Diāna Kēviša un šajā posmā tika paveikts ļoti liels un nozīmīgs darbs – vecās publiskās pirts telpas Lapmežciemā pārveidotas par funkcionālām telpām bērnudārza funkcijas nodrošināšanai, kas tolaik bija ļoti nepieciešama.

Situācijai pēc laika mainoties, bērnu pieskatīšanas pakalpojums vairs nebija tik nepieciešams, izmainījās arī biedru sastāvs, biedrības nosaukums tika nomainīts uz “Labklājībai”, apliecinot, ka biedrības profils vairs nav tikai jaunās māmiņas. Taču vienlaikus arī biedrības darbība pamazām apsīka. Atjaunotās telpas, ko pazīstam kā “Zaķīšu pirtiņu”, tika nodotas pagasta pārvaldes ziņā un tajās joprojām darbojas dienas centrs, pamatā skolēnu un bērnu vajadzībām.

Kopš 2021. gada pavasara, palielinoties iedzīvotāju iesaistei apkaimes aktivitātēs, biedrība savu darbību ir atsākusi. 

Jūrciemu iedzīvotāju biedrība šodien

 • Biedrību veido cilvēki no mūsu pašu vidus – šobrīd tajā aktīvi darbojas ap 10 apkaimes cilvēku (kopējais biedru skaits 20), un biedrību vada Dace Treimane-Freimane. Vēlamies uzsvērt, ka biedrība ir atvērta ikvienam apkaimes iedzīvotājam. Katram no mums ir sava stiprā puse, ar kuru varam piedalīties – arī Tev. Ja apsver domu piebiedroties – droši sazinies ar mums info@jurciemi.lv un nāc iepazīties klātienē! 
 • Biedrība ir neatkarīga organizācija ar savu mērķi un plāniem. Taču mēs cenšamies sadarboties gan ar pagasta pārvaldi, muzeju, skolu un kultūras namu, gan arī ar vietējiem uzņēmējiem. Mēs esam pārliecināti, ka spēks ir tieši sadarbībā; cik mēs paši kopā izdarīsim savas apkaimes labā, tik arī labi mums šeit būs dzīvot. 
 • Biedrībā cilvēki darbojas kā brīvprātīgie, veltot tam savu brīvo laiku. Tāpēc projekti virzās uz priekšu tādā ritmā, kā spējam tos iznest, bet galvenais ir tas, ka virzība tīkamākas dzīves vides virzienā notiek. Kāpēc mēs to vispār darām? Tāpēc, ka vēlamies būt līdzdalīgi savas apkaimes veidošanā, un tāpēc, ka tā ir ļoti laba sajūta – būt aktīvu, iedvesmojošu cilvēku sabiedrībā. 
 • Mūsu mērķis ir sekmēt iedzīvotajiem draudzīgas un attīstošas vides veidošanu. Tāpēc mēs cenšamies veicināt iedzīvotāju aktivitāti un piesaistīt dažādus resursus vietējo sabiedrības grupu interešu aizstāvībai un pasākumu organizēšanai.

Biedrības pēdējo gadu veikums

 • Audio gida maršruti mūsu trīs piejūras ciemiem “Klausāmtakas”;
 • Tulpju stādījumi un Engures Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Lapmežciema parkā, godinot ragaciemnieku – dzejnieku I. Ziedoni – 90. jubilejā;
 • Foto plenērs “Zvejnieku ciemu senais stāsts” un brīvdabas izstāžu iedzīvināšana Lapmežciema parkā;
 • “Rotājam sedumu” – ziedu dekoru brīvdabas izstāde Ragaciema sedumā;
 • Mūžizglītības pasākumi – mezglošanas meistarklase, sociālo tīklu prasmīgas izmantošanas apmācības;
 • Zīmola “Jūrciemi” izveide;
 • Jūrciemu konti sociālajos tīklos Facebook un Instagram, lai stāstītu par skaisto un aktuālo mūsu apkaimē.

Biedrības stratēģiskie dokumenti:

Statūti

Stratēģija 2023-2025

Kāda īsti ir mūsu saistība ar zīmolu “Jūrciemi”?

Zīmols ir radīts biedrības vadībā, iesaistoties arī citiem vietējiem iedzīvotājiem. “Jūrciemi” ir mārketinga instruments mūsu apkaimes saliedēšanai un prezentēšanai. Tas ir kā lietussargs, zem kura katrs ciems vai uzņēmējs, vai iedzīvotājs var izpausties arī individuāli. Biedrība ir uzņēmusies attīstīt šo zīmolu, tāpēc likumsakarīgi saaugam ar to arvien vairāk, un sākam sevi dēvēt par Jūrciemu biedrību. Vienlaikus aicinām ikvienu no apkaimes lietot un popularizēt jūrciemu zīmolu!

Jūrciemu konti sociālajos tīklos:

Facebook.com/jurciemi
Instagram.com/jurciemi