Seko mums

Image Alt

Lapmežciema pagasts

Lapmežciema pagasta pārvalde

https://www.tukums.lv/lv/lapmezciems

Vadītāja
Laura Šmite
E-pasts: laura.smite@tukums.lv
Tālrunis: 24226272

Sekretāre
Elīna Dal Zufo
E-pasts: lapmezciems@tukums.lv
Tālrunis: 29348883

Zvejas licenču sekretāre –  kasiere,
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkls konsultante
Agrita Blūma
E-pasts: agrita@lapmezciems.lv
Tālrunis: 22333665

Saimniecības daļas vadītājs
Gints Strupis
E-pasts: saimnieciba@lapmezciems.lv
Tālrunis: 24226273

Zemes ierīcības inženiere
Rudīte Kripa
E-pasts: rudite.kripa@tukums.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: pirmdienās 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00; trešdienās 9:00 – 12:00

Būvvalde
https://www.tukums.lv/lv/buvvalde
(Sākot ar 2021. gada 1. jūliju novada teritorijā būvniecības procesu pārrauga Tukuma novada būvvalde)

Tautas nama vadītāja
Kristīne Starte
E-pasts: lapmezciemstn@tukums.lv
Tālrunis: 20210083

Kultūras pasākuma organizatore
Gunta Menģele
E-pasts: lapmezciemstn@tukums.lv
Tālrunis: 20210083

Sporta kompleksa vadītājs
Normunds Velps
E-pasts: normunds.velps@inbox.lv
Tālrunis: 29418443
(Lielo sporta zāli iespējams izīrēt sporta pasākumiem vai treniņiem. Zāle ir aprīkota ar modernu tablo, tribīnēm, apskaņošanas sistēmu, iespējams ievest arī liela izmēra konstrukcijas.)

Bibliotēkas vadītāja
Vita Klapkalne
E-pasts: biblioteka@lapmezciems.lv
Tālrunis: 20043283, 26808897

Lapmežciema muzeja vadītāja
Anita Alberta
E-pasts: muzejs@lapmezciems.lv
Tālruņi: 27000380, 27220869

Lapmežciema dienas centra “Zaķīšu pirtiņa” vadītāja
Liene Seņkova
E-pasts: liene.senkova@tukums.lv
Tālruņi: 24556654

Lapmežciema pamatskola

Adrese: Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts, LV-3118
E-pasts: skola@lapmezciems.lv

Direktore
Antra Ozoliņa

E-pasts: antra.ozolina@tukums.lv
Tālrunis: 29477188
Apmeklētāju pieņemšana: otrdienās 9:00 – 11:00; ceturtdienās 15:00 – 17:00

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Dainis Kauķis
E-pasts: dainis.kaukis@lapmezciems.lv
Tālrunis: 24117844

Skolotāju istabas tālrunis: 26005864

1. – 4. klašu skolotāju istabas tālrunis: 22306884

Dežuranta tālrunis: 29634088

Virtuves tālrunis: 22332645

Lapmežciema Pirmskolas izglītības iestāde ”Vilnītis” (bērnudārzs)

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos
Dace Beikule
E-pasts: dace.beikule@lapmezciems.lv
Mobilais tālrunis: 26592453

Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Vadītājs
Dario Ramuss
E-pasts: iedzivotaji@jurciemi.lv
Tālrunis: 29236611

Brīvprātīgie ugunsdzēsēji

Tālrunis: +371 29454023, (+371) 63163287

Doktorāts

Tālrunis: 63163477