Sazināties

Seko mums

Lapmežciemā pie Siliņupes, netālu no robežas ar Bigauņciemu, atrodas senākā Latvijā zināmā akmens laikmeta apmetne tik tuvu Baltijas jūrai. Siliņupes apmetne arī ir senākā zināmā cilvēka apdzīvotā vieta Ķemeru nacionālā parka teritorijā un Tukuma novadā kopumā .

Domā, ka šo apvidu cilvēki senatnē sākuši apdzīvot apmēram pirms 5000 gadiem, pēc Baltijas jūras priekšteces sāļās Litorīnas jūras atkāpšanās. Vēlāk, kad ūdens līmenis atkal pacēlies, apmetnes vieta pamesta un pārpurvojusies.

Apmetnē dzīvojuši neolīta laikmeta zvejnieki un mednieki. Piekrastes iedzīvotāji medījuši roņus un cūkdelfīnus, zvejojuši gan jūras, gan ezera zivis. Apmetnes vietā izveidojies samērā biezs kultūrslānis, kurā vairākus tūkstošus gadus saglabājušies izstrādājumi no akmens, kaula, krama un dzintara. No dzintara darinātas dažādas rotas, piekariņi, krelles. Neliela daļa no apmetnes atradumiem apskatāma Lapmežciema muzejā, pārējie Siliņupes dārgumi atrodas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Pieļauj, ka apmetnei blakus esošo mūsdienu privātmāju teritorijā ir atradies tās kapulauks.

Apmetnes malā atrodas tēlnieka Oļega Skaraiņa veidots Siliņupes apmetnes piemiņas akmens. Apmetne ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – saudzējams un aizsargājams.

 

Sponsored Ad