Sazināties

Seko mums

Lapmežciema pagasta kultūras dzīvi bagātina 1999. gadā nodibinātais muzejs. Tā centrā ir Bigauņciema, Lapmežciema un Ragaciema zvejnieki un viņu ģimenes, darbība uz jūras un mājās.

Muzejā apskatāmi gan apkārtnes arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti, gan vēsturiski dokumenti, kartes un zīmējumi. Tāpat aplūkojami 19. un 20. gadsimta zvejnieku darba un sadzīves priekšmeti, dažādu laiku fotogrāfijas, tostarp no privātiem albumiem. Interaktīvā veidā  muzejā var izzināt apkaimes senos vietvārdus un uzzināt par vides bagātībām.

Muzeja izstāžu zālē var iepazīties ar Ragaciemā dzimušā izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa dzīves ceļu. Regulāri tiek veidotas arī mākslas darbu izstādes.

Lapmežciema muzejs tapis pēc ilggadējās Lapmežciema skolas skolotājas un direktores Mudītes Bērziņas pamudinājuma. Kopā ar kolēģēm – vēl vienu iemīļotu Lapmežciema pamatskolas skolotāju Anitu Vanagu un īpaši aizrautīgo novadpētnieci Dzidru Legzdiņu – tika likts pamats muzeja krājumam. Iesaistīti tika arī vietējie ļaudis. No zūdības tika saglābtas svarīgas vēsturiskas liecības, kas citādi tiktu iznīcinātas. Pateicoties tām, mūsdienu cilvēks var ielūkoties pagātnē, iepazīt agrāko laiku dzīvi un savus novadniekus.

Muzejs iekārtots divstāvu namā, kurā atrodas arī bibliotēka. Tas ir netālu no bērnudārza, skolas un kultūras nama. Kopā šīs iestādes veido pagasta izglītības un kultūras kompleksu, uztur dzīvu atmiņu, veido tagadni un formē nākotni.

Lapmežciema muzeja ēkas priekšā ir parks, kas nesen nosaukts par “Zvejnieka zvaigžņu ceļu”. Arī parkā tiek veidotas āra izstādes.

 

Kontaktinformācija

Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasti, LV-3118, Latvia

Sponsored Ad