Seko mums

Image Alt

Aktualitātes

Biedrība “Labklājībai” noslēgusi savu pirmo Kapacitātes projektu

Jūrciemu iedzīvotāju biedrība “Labklājībai” (Biedrība) tikko ir noslēgusi savu pirmo Kapacitātes projektu Aktīvo Iedzīvotāju Fonda (AIF) paspārnē. Šis gads ir bijis ļoti intensīvs, bet noteikti lielā darba vērts, jo nesis līdz virkni ieguvumu.

Kad mēs gatavojām projekta pieteikumu, Biedrība bija nesen atsākusi savu aktīvo darbību, un atbalsts mūsu prasmju un spēju audzēšanai bija tiešām nepieciešams. Vēlējāmies attīstīt sfēras, kas visefektīvāk varētu uzlabot organizācijas darbību un patstāvību ilgtermiņā un kas ļautu veiksmīgi turpināt mūsu iesāktās lietas un darboties Jūrciemu labā.

Lai mērķi sasniegtu, mēs likām uzsvaru uz pieredzējušu un zinošus ekspertu piesaisti, kuri spēj operatīvi saskatīt mūsu vajadzības un iedot tieši mums nepieciešamās zināšanas. Eksperti mums palīdzēja izstrādāt Stratēģiju un Attīstības plānu 2023-2035, un no viņiem arī mācījāmies, kā veicināt biedrības saimniecisko darbību un kā prasmīgi stāstīt par sevi citiem. Bijām arī pieredzes apmaiņas braucienā uz Sēliju, kur pieredzējuši NVO pārstāvji veiksmīgi aktivizē un vieno vietējās kopienas, un kur ne viena vien biedrība veic sekmīgu saimniecisko darbību. Projekta laikā arī izveidojām mājas lapu (www.jurciemi.lv) un sociālo tīklu kontus (@jurciemi), lai varētu vienuviet un vienotā veidā vēstīt gan par biedrību, gan Lapmežciema apkaimi kopumā. Tāpat – izstrādājām vairākus iekšējos dokumentus, kas ir būtiski sakārtotai biedrības darbībai (Kārtības rullis, Komunikācijas plāns, Dokumentu pārvaldības noteikumi).

Taču papildus visam minētajam ir iegūta arī virkne būtisku kvalitāšu, kas no malas nav uzreiz pamanāmas un ko mēs sākotnēji pat nespējām paredzēt. Viena no tām – komunikācija ar ekspertiem ir veidojusi daudz skaidrāku, kompleksāku un plašāku skatījumu uz biedrības darbību vispār. Līdz ar to Biedrība kā organizācija ir kļuvusi sakārtotāka, fokusētāka, un tas mums palīdz(-ēs) koncentrēties darbam savu mērķu labā un neizkaisīt resursus desmit dažādos virzienos. Māris Millers, viens no mūsu ekspertiem, pateica frāzi, ko tagad paturam prātā: biedrībai nevajag – un tā pat nedrīkst – darīt visu, ja tā vēlas ko sasniegt. Šī ir vērtīga atziņa tieši tādām lokālām organizācijām kā mēs, kas nespecificējas konkrētā jomā, bet darbojas vietējās apkaimes labā.

Vēl viens būtisks ieguvums – mēs kā komanda esam guvuši pārliecību par savu varēšanu. Kapacitātes projekts veicināja komandas saliedēšanos un mūsu kopējo spēju pieaugumu, kas noteikti ir viens no vērtīgākajiem ieguvumiem, jo skaidrs, ka bez darītājiem jau nav arī rezultāta.

“Šis ir projekts, kas ļauj koncentrēties tieši uz katras organizācija specifiskajām vajadzībām, tāpēc tas neizbēgami noved pie ieguvumiem. Un bieži vien – pat pie sākotnēji neplānotiem ieguvumiem. Uzsākot projektu, mums bija ieceres, kā un ko darīsim, lai sasniegtu projekta mērķus. Taču zināšanas, domu apmaiņa, citu pieredze, ko iegūsti strādājot kopā ar ekspertiem, neizbēgami mainīja skatījumu uz lietām, padarīja to plašāku vai pat citādāku, sakārtoja domas un prioritātes. To uzskatām par papildus ieguvumu! Bet līdz ar to mēs arī projekta ieceres dažās pozīcijās nedaudz koriģējām, pielāgojot jaunajām zināšanām un izpratnei. Šis ir tas, ko ieteiktu ņemt vērā arī citām jaunajām biedrībām, kas pirmo reizi realizē Kapacitātes projektu – esiet gatavi skatījuma maiņai un projekta pieteikumu gatavojiet tā, lai varat nedaudz variēt un pielāgot risinājumus, ejot uz mērķi,” saka Jūrciemu iedzīvotāju biedrības vadītāja Dace Treimane-Freimane. 

Rakstīt komentāru