Seko mums

Image Alt

Aktualitātes

Atskats uz Jūrciemu iedzīvotāju biedrības 2023. gadā paveikto

Jūrciemu iedzīvotāju biedrība “Labklājībai” (Biedrība) februārī tikās, lai izvērtētu paveikto 2023. gadā un iezīmētu galvenos plānus šim gadam. Februāris ir Biedrības dzimšanas dienas mēnesis, tāpēc reizē tas ir labs brīdis, kad pārlūkot padarīto. 2023. gadā paveikts gana daudz:

*Balstoties uz Lapmežciema pagasta zīmolu “Jūrciemi”, izveidota mājas lapa jurciemi.lv. Tā apkopo informāciju, kas noderīga vietējiem iedzīvotājiem, kā arī stāsta un izceļ apskates vietas apkaimē, vietējo uzņēmēju produkciju un tūrisma piedāvājumu, kas savukārt ir noderīgs pagasta viesiem. Tāpat aktualitātēm iespējams sekot arī @jurciemi sociālajos tīklos.

*Publicēts audio gids, kas trīs maršrutos piedāvā stāstījumus par dažādiem Jūrciemu objektiem, ciemu vēsturi un kino filmēšanas vietām. Pateicoties tam, ka audio gids pieejams ikvienam bez maksas gan latviešu, gan angļu valodā, vietējie iedzīvotāji to var izmantot savu pastaigu atsvaidzināšanai, savukārt viesi un tūristi bagātināt savu pieredzi un zināšanas par piejūras ciemiem.

*Saņemot Tukuma novada atbalstu, Biedrība uzņēmusies rūpes par senu zvejnieku sētu “Gaiķi” Lapmežciemā. 2023. gada otrajā pusgadā sakopta vecā dzīvojamā māja un pagalms, un tajā organizēti jau vairāki pasākumi, piemēram, Partnerības laukiem un jūrai cikla “Piekraste ar rītdienu” un Ķemeru Nacionālā parka “Ceļotāju dienu” ietvaros.  Biedrība turpinās darboties, lai šī Jūrciemu sēta kļūtu pieejama un interesanta ikvienam.

*Biedrība piedalījusies Māju kafejnīcas 2023 pasākumā, “Gaiķu” sētā īstenojot “Jūrciemu garšas piedzīvojumu”. Tā ietvaros varēja ne tikai piedzīvot ciemu tradicionālās garšas un nobaudīt vietējo ražotāju produkciju, bet arī tuvāk iepazīt seno sētu, Jūrciemu vēsturi un talantīgos cilvēkus.

*Imanta Ziedoņa 90. jubilejas laikā Lapmežciema parkā īstenota unikāla brīvdabas izstāde “Ziedoņa Krāsainās pasakas”. Izstādes apmeklētāji visu maija mēnesi priecājās par krāšņo kopskatu – tulpju ziediem piecos Krāsaino pasaku toņos un Engures mūzikas un mākslas skolas audzēkņu lielformāta darbiem, kas arī atainoja kādu no krāsainajām pasakām bērnu skatījumā.

*Ragaciema sedumam tika iegādāti divi koka galdu un solu komplekti, kas izmantojami dažādos pasākumos. Izgatavots un uzstādīts arī dabas foto rāmis, kas vizuāli lieliski iekļaujas seduma kopskatā. 

*Biedrība atbalstījusi “Rotājam Sedumu” pasākumu, kas norisinājās jau trešo gadu un bija īpaši bagātīgs. Piedaloties vairākām floristu komandām, sedums piedzīvoja rotāšanos ar krāšņām ziedu un augu kompozīcijām, tādējādi godinot šīs vietas unikalitāti un emocionālo nozīmīgumu.

*Biedrības darbība ieguvusi atzinības zīmi “Ceļā uz Viedo ciemu 2023”, ko uztur Latvijas Lauku forums. Šī atzinība nozīmē, ka mēs kā sabiedrība spējam sadarboties savas dzīves vides uzlabošanā, bet tajā pat laikā mums vēl ir vajadzīga prakse un izaugsme, lai kļūtu par īstu viedo ciemu. Esam ceļā!

*2023. gada nogalē pieredzējām interesi no citām Latvijas apkaimēm un pašvaldībām, kas bija ieradušās mūsu pusē smelties pieredzi un iedvesmu. Ar Biedrības darbību iepazīstinātas trīs grupas, par ko liels prieks.

*Pēc Biedrības sagatavotās informācijas Jūrciemu logotips iekļauts Tukuma novada saistošajos noteikumos “Par Tukuma novada simboliku”.  

*Lepojamies arī, ka Biedrības dalībnieki spēcinājuši savas prasmes arī individuālās aktivitātēs – piedaloties, semināros, kursos, Demokrātijas akadēmijā, pārstāvot biedrību dažādos pasākumos, iemēģinot roku ekskursiju vadīšanā u.tml. Ikvienas jaunas prasmes un pieredze ir bonuss visai Biedrībai un līdz ar to – Jūrciemiem.

Jūrciemu iedzīvotāju biedrība “Labklājībai” pateicas ikvienam sabiedrotajam un atbalstītājam, kas bijis līdzās, īstenojot 2023. gada pasākumus! Lai mums visiem arī turpmāk saskanīga un ražīga darbošanās kopā!

    Rakstīt komentāru