Seko mums

Image Alt

Aktualitātes

10. janvārī notikusi pirmā 2024. gada Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde

2024. gada 10. janvārī notika Lapmežciema pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes (Padome) šī gada pirmā sēde.

Sanāksmes laikā Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja Laura Šmite prezentēja Tukuma novada pašvaldības 2023.gadā paveikto un 2024.gadā plānoto, kā arī sniedza informāciju par Lapmežciema pagasta budžetu un plāniem šim gadam. Jāņem gan vērā, ka budžets tiks apstiprināts līdz janvāra beigām un tajā vēl var notikt kādas izmaiņas.

Pēc abām L. Šmites prezentācijām sekoja iedzīvotāju jautājumu apspriešana:

  • Tika izskatīts pagasta iedzīvotājaĒrika Baložaiesūtītais jautājums par Ikvildu gatves asfaltēšanu un guļošā policista uzstādīšanu. Atbildot uz to L. Šmite skaidroja, ka ir noslēgts līgums par projektēšanas darbiem uz asfaltbetona segumu Ikvildu gatves posmam, kas iet uz jūras pusi. Savukārt Ikvildu gatves daļai, kas ir pretējā pusē šosejai P128, projekta par segumu nomaiņu nav un šobrīd arī nav plānots. Jūras pusē esošajam Ikvildes gatves posmam, Galandera gatves posmam un Jūras ielas posmam, kurus paredzēts asfaltēt, projektā ir paredzēti guļošie policisti.
  • Skaidrojot Klientu apkalpošanas centrā (Lapmežciema pagasta pārvaldē) saņemamos pakalpojumus, L.Šmite skaidroja kārtību, kādā šie pakalpojumi pieejami. Proti, Klientu apkalpošanas centra pakalpojumi tiek sniegti Lapmežciema Tautas nama 2. stāvā – primāri telpās, kas atrodas pie kases, savukārt gadījumos, kad kasiere nav pieejama – jāvēršas pie lietvedes. Ir pieejams portatīvais dators, kas ir pieslēgts arī printerim, kuru pēc pieprasījuma var izmantot iedzīvotāji klātienē savām vajadzībām. Kasiere vai kāds cits darbinieks vienmēr arī sniedz atbalstu datora lietošanā, ja tāds nepieciešams.
  • Izskanējusi iedzīvotāju vēlme, lai informācija par pagastā plānotiem kultūras pasākumiem būtu pieejama vismaz pus gadu pirms to norises datuma. Kā noskaidrojām, Kultūras nama darbinieces šobrīd apkopo plānotos pasākumus visam gadam un sagaidāms, ka līdz janvāra beigām tiks sagatavots un prezentēts pagastā plānoto pasākumu saraksts.
  • Atkārtoti tika uzrunāts jautājums par pieturvietas sakārtošanu Lapmežciema centrā virzienā uz Rīgu. L. Šmite apņēmās atgādināt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par viņu solījumiem pieturvietas sakārtošanā.
  • Dace Freimane-Treimane informēja par Jūrciemu biedrībā “Labklājībai” izskanējis priekšlikums lūgt Jūrmalas domei rast iespēju piešķirt Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem bezmaksas caurlaides iebraukšanai Jūrmalas pilsētā, vismaz ziemas sezonā. Izdiskutējot jautājumu tika pieņemts lēmums sagatavot vēstuli gan biedrības, gan Lapmežciema pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes vārdā, lūdzot Jūrmalas domi izskatīt šādu iespēju.
  • 2024.gada 9.janvārī Iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekle Diāna Krastiņa iesūtīja šādu jautājumu: “Vēlos saņemt detalizētu informāciju par sporta halles darbu – darbinieku skaitu, kādi darbinieki, darbinieku algas, darba laiku”. Atbildot uz to, pagasta pārvaldes vadītāja L. Šmite sniedza skaidrojumu par kārtību, kādā iedzīvotājiem ir pieejami pakalpojumi, kā arī to, ka ir pasūtītas informatīvās uzlīmes un līdz mēneša beigām informācija tiks izvietota uz Sporta kompleksa durvīm. Papildus tam pēc sēdes saņemts arī skaidrojums no Tukuma novada pašvaldības administrācijas: “Ņemot vērā to, ka prasītā informācija attiecībā uz darbinieku atalgojumu un darba uzskaites apmeklējumu (piemēram, darba grafiku) ietver arī personas datus attiecībā uz Lapmežciema Sporta kompleksa darbinieku privātumu, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas) nosacījumus, Lapmežciema Sporta kompleksam nav tiesiskais pamats izsniegt šādu informāciju.” Varam sniegt šādu informāciju – Lapmežciema sporta kompleksā ir 4 štatu vietas, 1slodze sporta kompleksa vadītājs, kas  ir Normunds Velps, šo informāciju varam sniegt un 3 slodzes dežurants – apkopējs. Sporta kompleksa darba laiku jau ierakstīju, ja ir vēlme tikties ar sporta kompleksa vadītaju, tad jāzvana un jāvienojas par laiku pa tālruni (29418443)”.

Informācijai – Lapmežciema sporta kompleksa darba laiks: pirmdiena – piektdiena plkst. 08.00 – 16.00 un 17.00 – 22.00. Sestdiena, svētdiena – pēc spēļu un sacensību grafika.

Pēc iedzīvotāju jautājumu izskatīšanas, Padomes priekšsēdētājs Dario Ramuss, pamatojoties uz “Lapmežciema pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikuma” 19.punktu ierosina izslēgt Padomes locekli Arnitu Pigitu no Padomes sastāva. Balsojums:  no 9 klātesošajiem Padomes locekļiem 8 balso “par” un 1 (Diāna Krastiņa) atturas.

Nākamā Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde notiks 03.04.2024. plkst. 19.00.

Rakstīt komentāru